โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
122 หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา  ตำบลกองทูล  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
เบอร์โทรศัพท์ 0661651562
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา รับการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและนิเทศห้องเรียนทุกชั้นเรียน
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,16:57   อ่าน 21 ครั้ง