โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
122 หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา  ตำบลกองทูล  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
เบอร์โทรศัพท์ 0661651562
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน ต้นกะธูป

ต้นกะธูป