โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
122 หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา  ตำบลกองทูล  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
เบอร์โทรศัพท์ 0661651562
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ก.พ. 63 ถึง 07 ก.พ. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2563
ณ ค่ายลูกเสือไร่บรรจงนุช ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.หวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
05 ก.พ. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปี 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา